Collectio Navalis
Schiffsmodelle

Wiking - Modelle:

 

Diese Wiking-Liste ist eine stark vereinfachte Wiedergabe des detaillierten Handbuches von Ulrich Haevecker, dem wir für die freundliche Überlassung der Daten danken. Im Haevecker werden die Modelle genau beschrieben und mit allen bekannten Varianten aufgeführt. Unsere Nummerierung folgt dem Handbuch.

 

Nr.

Name

am Lager

Typ

Land

Jahr

Preis

1

German. Ruderboot

 

 

 

 

 

11

Hessen

 

B

D

1914

 

12

Emden I

 

CL

D

1914

 

13

Deutschland

 

S

D

1916

 

14

U 139 - U 142

 

S

D

1917

 

21

Gneisenau

 

B

D

1940

 

22

Bismarck

 

B

D

1941

 

23

Deutschland

 

CP

D

1935

 

24

Admiral Scheer

 

CP

D

1940

 

25

Admiral Hipper

 

CA

D

1940

 

26

Prinz Eugen

 

CA

D

1940

 

27

Emden III

 

CL

D

1925

 

28

Königsberg

 

CL

D

1940

 

29

Leipzig

 

CL

D

1931

 

30

Nürnberg

 

CL

D

1935

 

31

Leberecht Maaß

 

D

D

1940

 

32

Karl Galster

 

D

D

1940

 

33

Z 23 - 34 (Narvik-Kl.)

 

D

D

1944

 

34

Typ 1916

 

T

D

1914

 

35

Raubtier-Kl.

 

T

D

1940

 

36

Typ 1935

 

T

D

1940

 

37

Geleitboot

 

P

D

1942

 

38

Typ II

 

S

D

1940

 

39

Typ VII/ VIIB

 

S

D

1940

 

40

Typ IA/ IX

 

S

D

1940

 

41

M-Boot Typ 1916

 

M

D

1933

 

42

M-Boot Typ 1935

 

M

D

1940

 

43

M-Boote

 

M

D

1940

 

46

UZ-Boot

 

P

D

1916

 

47

Schnellboot

 

P

D

1940

 

49

Beowulf (Vorpostenboot)

 

P

D

1940

 

50

Gr. Vorpostenboot

 

P

D

1940

 

51

Schleswig-Holstein

 

B

D

1930

 

52

Gorch Fock

 

TRs

D

1933

 

53

Horst Wessel

 

TRs

D

1936

 

54

Bremse

 

TR

D

1940

 

55

Brummer

 

TR

D

1939

 

56

Drache

 

TR

D

1940

 

57

Donau

 

AR

D

1940

 

58

Weichsel

 

AR

D

1940

 

59

Saar

 

AR

D

1940

 

60

Erwin Wassner

 

AR

D

1940

 

61

Mosel

 

AR

D

1940

 

62

Memel

 

AR

D

1940

 

63

Zieten

 

AR

D

1936

 

64

Brommy

 

AR

D

1940

 

65

Tsingtau

 

AR

D

1940

 

66

Tanga

 

AR

D

1940

 

67

Meteor

 

V

D

1924

 

68

Elbe

 

FSS

D

1940

 

69

MT 1 - 2

 

TR

D

1916

 

70

Lauting

 

AK

D

1940

 

71

Nixe

 

Y

D

1914

 

72

Grille

 

A

D

1940

 

73

Hela

 

AK

D

1940

 

74

Paul Beneke

 

TR

D

1940

 

75

Tender

 

AK

D

1940

 

76

Hai

 

AK

D

1940

 

77

Nordsee

 

AK

D

1940

 

78

Welle

 

AK

D

1940

 

84

Krischan

 

P

D

1940

 

85

Günther Plüschow

 

P

D

1940

 

86

S 11, S 12

 

P

D

1940

 

87

Zähringen

 

Z

D

1930

 

88

Hessen

 

Z

D

1937

 

89

Tanker

 

AO

D

1940

 

90

Lazarettschiff

 

AH

D

1940

 

96

Z 1

 

D

D

1958

 

97

Jaguar

 

P

D

1960

 

101

Cap Arcona

 

PA

D

1930

 

102

Reliance

 

PA

D

1922

 

103

Europa

 

PA

D

1930

 

104

Deutschland

 

PA

D

1925

 

105

Hamburg

 

PA

D

1930

 

106

Milwaukee/ St.Louis

 

PA

D

1929

 

107

Pretoria

 

PA

D

1936

 

108

Steuben

 

PA

D

1925

 

109

Monte-Kl.

 

PA

D

1930

 

110

Der Deutsche/ Sierra-Kl.

 

PA

D

1934

 

111

Madrid/ Oceana

 

PA

D

1922

 

112

Wilhelm Gustloff

 

PA

D

1938

 

113

Scharnhorst

 

PA

D

1935

 

114

Patria

 

PA

D

1938

 

115

Caribia

 

PA

D

1933

 

116

Tannenberg

 

PA

D

1935

 

117

Helgoland III

 

PA

D

1939

 

118

Königin Luise

 

PA

D

1934

 

119

Cobra

 

PA

D

1926

 

120

Hörnum I

 

PA

D

1919

 

121

Helgoland II

 

PA

D

1919

 

125

Großer Passagierdampfer

 

PA

D

1938

 

131

Bremen (ex Pasteur)

 

PA

D

1938

 

132

Europa (ex Kungsholm)

 

PA

D

1928

 

133

Deutschland

 

PA

D

 

 

134

Wappen von Hamburg

 

PA

D

 

 

141

Hohenfels

 

FR

D

1938

 

142

Wuppertal

 

FR

D

1936

 

143

Leipzig

 

FR

D

1938

 

143

Leipzig

 

FR

D

1938

 

144

Kamerun

 

FR

D

1938

 

145

Großer Frachtdampfer

 

FR

 

1935

 

146

Trampdampfer

 

FR

 

1935

 

147

Kleiner Frachter

 

FR

D

1937

 

151

Wassner

 

FR

D

1950

 

152

Bananendampfer (ex Weichsel)

 

FR

D

1950

 

153

Kabelleger (ex Donau)

 

KL

D

1950

 

154

Kleiner Frachter

 

FR

D

1950

 

161

Irmingard

 

FR

D

1950

 

162

Goldenfels

 

FR

D

1958

 

163

Adolf Leonhardt

 

FR

D

1958

 

164

Santa Teresa

 

FR

D

1960

 

165

Hornberg

 

FR

D

1958

 

166

Porjus

 

FR

D

1950

 

167

Elisabeth

 

FR

D

1950

 

172

Franz Klasen

 

TA

D

1932

 

173

Kleiner Tanker

 

TA

D

1939

 

174

Kleiner Tanker

 

TA

D

1936

 

181

Dreimastbark/ Gaffelschoner

 

 

D

 

 

191

Fischkutter

 

FFs

 

 

 

192

Heringslogger

 

FF

 

1938

 

193

Alter Fischdampfer

 

FF

 

 

 

194

Fischdampfer

 

FF

 

1937

 

195

Großer Fischdampfer

 

FF

 

 

 

196

Essen

 

FF

D

1940

 

197

Segel-Logger

 

FFs

 

 

 

198

Jan Wellem

 

WM

D

1921

 

199

Treff

 

W

D

1938

 

200

Kleines Walfangboot (+Wal)

 

W

D

 

 

206

Westfalen

 

RF

D

1933

 

207

Ostmark

 

RF

D

1936

 

211

Hochseeschlepper

 

AT

 

1938

 

212

Flußdampfer

 

ATr

D

 

 

213

Adana (Hafenschlepper)

 

AT

D

1920

 

214

Stade (alter Schlepper)

 

AT

D

1932

 

215

Bugsier

 

AT

D

1938

 

216

Schute

 

 

 

 

 

217

Kleiner Lastkahn

 

 

 

 

 

218

Großer Lastkahn

 

 

 

 

 

219

Motorlastkahn

 

 

 

 

 

220

1000t-Lastkahn

 

 

 

 

 

221

Hafendampfer

 

 

 

 

 

222

Hafenfähre

 

FY

 

 

 

231

Lotsendampfer

 

 

 

 

 

232

Zollkreuzer

 

 

 

 

 

233

Polizeiboot

 

 

 

1950

 

235

Feuerlöschboot

 

 

 

1950

 

237

Kleiner Feuerlöschdampfer

 

 

 

 

 

239

Eimerbagger

 

 

 

1939

 

251

Große Hafenbarkassen

 

 

 

 

 

252

Mittlere/Kleine Hafenbarkassen

 

 

 

 

 

260

Regattasegler

 

 

 

 

 

301

Niels Juel

 

BP

DK

1918

 

302

Dragen

 

T

DK

1929

 

303

Galathea

 

S

DK

1936

 

306

Eisenbahnfähre

 

FY

DK

1950

 

307

Eisbrecher (Holger Dranske)

 

AI

DK

1950

 

311

Väinämöinen

 

BP

SF

1930

 

321

Courbet

 

B

F

1914

 

322

Bretagne

 

B

F

1915

 

323

Dunkerque

 

B

F

1938

 

324

Richelieu

 

B

F

1940

 

325

Béarn

 

R

F

1927

 

326

Colbert

 

CA

F

1930

 

327

Algérie

 

CA

F

1934

 

328

Primauget

 

CL

F

1926

 

329

La Gallisionière

 

CL

F

1935

 

330

Emile Bertin

 

CL

F

1934

 

331

Guépard

 

D

F

1931

 

332

Fantasque

 

D

F

1936

 

333

Mogador

 

D

F

1938

 

334

Simoun

 

D

F

1928

 

335

La Pomone

 

T

F

1938

 

336

Sourcouf

 

S

F

1934

 

337

Vengeur

 

S

F

1939

 

338

Requin-Kl.

 

S

F

1927

 

339

Elan

 

M

F

1940

 

346

André Lebon

 

PA

F

1939

 

351

Barham

 

B

GB

1936

 

352

Warspite

 

B

GB

1939

 

353

Royal Sovereign

 

B

GB

1940

 

354

Nelson

 

B

GB

1940

 

355

King George V

 

B

GB

1942

 

356

Repulse

 

CB

GB

1935

 

357

Renown

 

CB

GB

1939

 

358

Hood

 

CB

GB

1940

 

359

Hermes

 

R

GB

1940

 

360

Eagle

 

R

GB

1940

 

361

Furious

 

R

GB

1930

 

362

Courageous

 

R

GB

1930

 

363

Ark Royal

 

R

GB

1940

 

364

Illustrious

 

R

GB

1940

 

365

Cumberland

 

CA

GB

1940

 

366

London-/ Norfolk-Kl.

 

CA

GB

1940

 

367

York

 

CA

GB

1940

 

368

Coventry

 

CL

GB

1940

 

369

Cairo

 

CL

GB

1940

 

370

Despatch

 

CL

GB

1940

 

371

Emerald

 

CL

GB

1940

 

372

Effingham

 

CL

GB

1940

 

373

Leander

 

CL

GB

1940

 

374

Perth

 

CL

AUS

1940

 

375

Southampton

 

CL

GB

1940

 

376

Belfast

 

CL

GB

1939

 

377

Dido

 

CL

GB

1942

 

378

Fiji

 

CL

GB

1941

 

379

Adventure

 

N

GB

1940

 

381

V- und W-Kl.

 

D

GB

1940

 

382

C- und D-Kl.

 

D

GB

1932

 

383

E- und F-Kl.

 

D

GB

1934

 

384

H-Kl.

 

D

GB

1936

 

385

J-Kl.

 

D

GB

1938

 

386

Tribal-Kl.

 

D

GB

1942

 

387

Chruchill-Kl.

 

D

GB

 

 

388

Atherstone

 

DE

GB

1940

 

389

Hunt-Kl.

 

DE

GB

1942

 

390

Daring

 

D

GB

1949

 

391

Rothesay

 

F

GB

1960

 

392

St.Laurent

 

F

CDN

1965

 

393

Restigouche

 

F

CDN

1965

 

394

Leopard

 

F

GB

1968

 

395

Korvette

 

K

GB

1944

 

396

Abelia (Flower-Kl.)

 

K

GB

1940

 

397

Bluebell (Flower-Kl.)

 

K

GB

1940

 

399

X-1

 

S

GB

1923

 

400

Altes U-Boot

 

S

GB

 

 

401

L-Kl.

 

S

GB

1940

 

402

Thames

 

S

GB

1934

 

403

Porpoise

 

S

GB

1940

 

404

Seal

 

S

GB

1940

 

406

Maxman

 

N

GB

1940

 

407

Halcyon

 

M

GB

1940

 

408

Egret

 

DE

GB

1938

 

409

Kingfisher

 

P

GB

1939

 

412

Aquitania

 

PA

GB

1930

 

413

Queen Mary

 

PA

GB

1930

 

414

Queen Elisabeth

 

PA

GB

1939

 

415

Atlantis

 

PA

GB

1940

 

416

Brighton

 

FY

GB

1940

 

417

Caronia

 

PA

GB

1949

 

418

War Emergency-Typ

 

FR

GB

1942

 

421

Conte di Cavour

 

B

I

1940

 

422

Littorio (Italia)

 

B

I

1940

 

423

Trieste

 

CA

I

1930

 

424

Zara

 

CA

I

1932

 

425

Eugenio di Savoia

 

CL

I

1936

 

426

Garibaldi

 

CL

I

1937

 

427

Da Mosto

 

D

I

1931

 

428

Folgore

 

D

I

1932

 

429

Alpino

 

D

GB

1939

 

430

Generale

 

T

I

1929

 

431

Castore

 

T

I

1938

 

441

Furutaka

 

CA

J

1927

 

446

Olympic Light

 

TA

Lib

1960

 

451

de Ryuter

 

C

NL

1940

 

452

Tromp

 

C

NL

1940

 

453

Evertsen

 

D

GB

1939

 

455

Nieuw Amsterdam

 

PA

NL

1938

 

456

Tegelberg

 

FR

NL

1937

 

457

Oranje

 

PA

NL

1938

 

458

Klipfontein

 

FR

NL

1939

 

459

Barentsz-zee

 

AT

NL

1974

 

461

Tryggvason

 

N

N

1934

 

462

Sleipner

 

T

N

1939

 

465

Braconda

 

TA

N

1950

 

466

Bergensfjord II

 

PA

N

 

 

471

Grom

 

D

PL

1939

 

476

Gustav V

 

BC

S

1918

 

477

Tre Kronor

 

C

S

1945

 

478

Gotland

 

C

S

1934

 

479

Göteborg

 

D

S

1940

 

480

Öland

 

D

S

1948

 

481

Halland

 

D

S

1955

 

482

Plejad

 

P

S

1960

 

486

Rio de Janeiro

 

FR

S

1962

 

491

Marat

 

B

SU

1938

 

492

Kirow

 

CA

SU

1936

 

493

Swerdlow

 

CL

SU

1960

 

494

Engels

 

D

SU

1944

 

495

Derzki

 

D

SU

1917

 

496

Stremitelny

 

D

SU

1938

 

497

Riga

 

F

SU

1960

 

498

Kronstadt

 

PC

SU

1968

 

501

Stalin

 

PA

SU

1950

 

511

New Mexico

 

B

USA

1917

 

512

California

 

B

USA

1919

 

513

Colorado

 

B

USA

1920

 

514

North Carolina

 

B

USA

1940

 

515

Iowa

 

B

USA

1942

 

516

Lexington

 

R

USA

1925

 

517

Enterprise

 

R

USA

1940

 

518

Bitter

 

RE

USA

1944

 

519

Forrestal

 

R

USA

1960

 

520

Augusta

 

CA

USA

1930

 

521

Minneapolis

 

CA

USA

1936

 

522

Baltimore

 

CA

USA

1942

 

523

Boston

 

CG

USA

1950

 

524

Omaha

 

CL

USA

1924

 

525

Brooklyn

 

CL

USA

1938

 

526

Atlanta

 

CL

USA

1941

 

527

Porter

 

D

USA

1936

 

528

Somers

 

D

USA

1940

 

529

Fletcher

 

D

USA

1944

 

530

Gearing

 

D

USA

1950

 

531

Sherman

 

D

USA

1958

 

532

Trout

 

S

USA

1960

 

533

Nautilus

 

S

USA

1958

 

534

Seawolf

 

S

USA

1962

 

535

George Washington

 

S

USA

1968

 

536

Tunny

 

S

USA

1960

 

538

Bluebird

 

M

USA

1940

 

539

Wind

 

AI

USA

1960

 

541

United States

 

PA

USA

1958

 

542

Liberty-Typ

 

FR

USA

1941

 

543

Guardian

 

FR

USA

1944

 

544

Schlepper

 

AT

USA

 

 

551

Ha 139

 

 

D

 

 

552

Do X

 

 

D

1930

 

553

Do 18

 

 

D

 

 

554

Do 22 See

 

 

D

 

 

555

He 60

 

 

 

 

 

556

He 114

 

 

 

 

 

557

Ju G 38

 

 

D

 

 

558

Ju 46

 

 

D

 

 

559

Lastensegler

 

 

D

 

 

571

Altes Flugboot

 

 

GB

 

 

572

DC-3

 

 

USA

 

 

573

Fairey Swordfish

 

 

GB

 

 

574

Fairey Fulmar

 

 

GB

 

 

575

Supermarine Seafire

 

 

GB

 

 

581

B-47

 

 

USA

 

 

582

Skywarrior

 

 

USA

 

 

583

Banshee

 

 

USA

 

 

584

Cutlass

 

 

USA

 

 

585

Skyray

 

 

USA

 

 

586

Sea Vixen

 

 

USA

 

 

587

Helikopter

 

 

USA

 

 

588

Helikopter mit Drehflügel

 

 

USA

 

 

601

Spierenboje mit Kugel, rot

 

 

 

 

 

602

Lange Spierenboje, rot

 

 

 

 

 

603

Kurze Spierenboje, rot

 

 

 

 

 

604

Spitzboje klein, mit Kugel, schw.

 

 

 

 

 

605

Spitzboje groß, ohne Kugel, schw.

 

 

 

 

 

606

Glockenboje, schwarz/gold

 

 

 

 

 

607

Leuchtboje

 

 

 

 

 

608

kurze Festmachtonne

 

 

 

 

 

609

Bake

 

 

 

 

 

610

Bake, spitz

 

 

 

 

 

611

Leuchtturm

 

 

 

 

 

616

Feuerschiff (Lampenturm)

 

 

 

 

 

617

Feuerschiff (Lampenmast)

 

 

 

 

 

621

Leuchtturm "Roter Sand"

 

 

 

 

 

622

Leuchtturm

 

 

 

 

 

623

Leuchtturm (beleuchtbar)

 

 

 

 

 

626

Leuchtturm

 

 

 

 

 

628

Ehrenmal Laboe

 

 

 

 

 

629

Seeflugstation

 

 

 

 

 

631

Hafen I

 

 

 

 

 

632

Hafen II

 

 

 

 

 

633

Hafen III

 

 

 

 

 

641

Lagerhaus, 4stöckig, Holz

 

 

 

 

 

642

Langer Lagerschuppen, 2st.

 

 

 

 

 

643

Langer Lagerschuppen, 2st.

 

 

 

 

 

644

Raffinerie/ Öllager

 

 

 

 

 

645

Wasserturm

 

 

 

 

 

646

Molekopf

 

 

 

 

 

659

Wellenbrecher

 

 

 

 

 

661

Großes Molenstück

 

 

 

 

 

662

Kleines Molenstück

 

 

 

 

 

663

Kohlen-Kai

 

 

 

 

 

664

Tank-Kai

 

 

 

 

 

665

Kleiner Anlege-Kai

 

 

 

 

 

666

Molenkopf

 

 

 

 

 

667

Molenfeuer

 

 

 

 

 

668

Kran

 

 

 

 

 

669

Hafeneisenbahn

 

 

 

 

 

670

Dalben (Metall)

 

 

 

 

 

671

Lange Festmachetonne

 

 

 

 

 

675

Großes Molenteil

 

 

 

 

 

676

Mittleres Molenteil

 

 

 

 

 

677

Kleines Molenteil

 

 

 

 

 

678

Kohlen-Kai

 

 

 

 

 

679

Tank-Kai

 

 

 

 

 

680

Kleiner Anlege-Kai

 

 

 

 

 

681

Hafenbrücke

 

 

 

 

 

683

Portalkran

 

 

 

 

 

686

D-Zug

 

 

 

 

 

687

Langer Güterzug

 

 

 

 

 

688

Güterzug mit Diesellok

 

 

 

 

 Zurück zur Hompage Collectio Navalis
Letzte Änderung am: 28.12.2009